Teenused

RAAMATUPIDAMISTEENUS

Oleme partner teie ettevõttele. Kohandame oma teenuse alati teie vajadustest lähtuvalt. Aitame valida sobivama tarkvara ja juurutada raamatupidamise protsessid.

Raamatupidamisteenus sisaldab:

-Toimiva raamatupidamissüsteemi loomist ja toimimist
-raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani väljatöötamine
-algdokumentide kontroll ja töötlemine
-majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistris
-maksuaruandlus ( käibedeklaratsioonide, sotsiaal-, tulumaksu-, töötuskindlustus- ja
-kohustusliku kogumispensioni maksete deklaratsioonide koostamine ja esitamine)
-muude aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile
-kasumiaruande ja bilansi koostamine
-majandusaastaaruande koostamine
-statistiliste aruannete koostamine
-raamatupidamisalased konsultatsioonid
-müügiarvete koostamine
-pangaülekannete teostamine (vajadusel).
-laoarvestus
-maksude arvestus
-põhivaraarvestus

Muud raamatupidamisteenused (ühekordse iseloomuga)

-varasemate perioodide korrastamine
-raamatupidamise taastamine
-majandusaasta aruande koostamine
-kliendi esindamine Maksuametis
-käibemaksukohustuslaseks registreerimine
-arhiveerimine
-lepingute ja muude dokumentide koostamine

Sydyco OÜ

Tel: +372 5122754

E-mail: sydyco[at]sydyco.ee